Skip to content

Metalické sítě

Strukturované kabelážní systémy umožňují univerzální použití pro přenos signálů v datových a hlasových sítích. V současné době tvoří základní prvek infrastruktury lokálních počítačových sítí – LAN. Kabelážní systém vytvořený v souladu s evropským standardem EN 50173, resp. mezinárodní normou ISO/IEC 11801 umožňuje přenos digitálního či analogového signálu.

structured-cabling

 

  • Kategorie 5E (Cat. 5E) – vychází z kategorie 5 a má i stejnou šířku pásma. Z důvodu cenové dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E stále nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži. Komponenty kategorie 5E umí přenést i Gigabit Ethernet v podání protokolu 1000BaseT. Nicméně přenosová rychlost 1 Gb/s je limitní rychlostí pro všechny komponenty kategorie 5E.
  • Kategorie 6 (Cat. 6) – tato kategorie byla schválena v roce 2002. Pracuje s dvojnásobnou šířkou pásma než kategorie 5E (tj. až 250 MHz). Vyšší kvalita komponent s větší šířkou pásma zajišťuje vynikající spolehlivost přenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s) u kabelážních systémů kategorie 6 ve srovnání s kategorií 5E a zároveň i podporu dalších protokolů (např. kromě již zmíněného 1000Base-T i 1000Base-TX nebo částečně i protokolu 10GBase-T).

Optické sítě

Z důvodu zvýšení nároků na přenosové rychlosti a jejich kvalitu se nasazují digitální systémy, pro které je přenosovým médiem optické vlákno.
Optické vlákno se díky svým vynikajícím přenosovým parametrům používá nejvíce pro dálkové a místní multifunkční sítě.

  • Každé vlákno může přenášet mnoho nezávislých signálů, každý s použitím jiné vlnové délky světla.
  • Vytváření sítí na krátké vzdálenosti pomocí optických kabelů, jako například v budově, šetří prostor v kabelovém vedení, protože jediné vlákno může přenášet mnohem více dat než jeden elektrický kabel.
  • Vlákno je také imunní vůči elektrickému rušení.
optika

 

  • Vlákno je také imunní vůči elektrickému rušení.
  • Optické kabely nejsou elektricky vodivé, což je dobré řešení pro ochranu komunikačních zařízení umístěných na přenosové soustavě vysokého napětí a kovových konstrukcích náchylných na úder blesku.
  • Mohou být také použity v prostředích, kde jsou přítomny výbušné výpary, bez nebezpečí vznícení.
  • Optické kabely lze instalovat např. v těsném sousedství silových kabelů pro rozvod elektrické energie, aniž by byly jakkoliv omezeny přenosové nebo bezpečnostní parametry.
  • Vzhledem k tomu, že pro přenos informace se nevyužívá elektrických principů, je optické kabely velmi obtížné, ne-li nemožné odposlouchávat.

Chcete využít některou z našich služeb ?

mail@lanpro.cz

Technický kontakt

+420 724 647 720